اعتراضات دانشگاه علوم و فنون بابل ۱۷ آذر

ادامه ی مراسم روز دانشجو، ۱۷ آذر در دانشگاه علوم و فنون بابل
بسیج دانشجویی در حال پخش کلیپ توهین آمیزی به سران اصلاحات از جمله آقایان خاتمی، ابطحی و ... بود که دانشجوهای حاضر در مراسم به هنگام پخش تصاویر اصلاح طلبان با تشویق پیاپی اصلاح طلبان، به این حرکت بسیج اعتراض کردند و ضمن حمایت از سران و اسرای اصلاحات، مانع پخش سخنان توهین آمیز به این عزیزان شدند