تجمع دانشجویان دانشگاه کردستان به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری

بیانیه دانشجویان دانشگاه کردستان

شنیدن خبر مرگ، همیشه دردناک و رنج آور است، چه مرگ برای کسانی که نام ظالم به خود می گیرند و چه مرگ برای کسانی که مظلوم نام می گیرند.

خبر در گذشت آیت الله منتظری بسیار دردناک بود، چرا که او در سکوت و انزوا عمری را در جهت احقاق حقوق انسان صرف کرد. سرگذشت سیاسی آیت الله منتظری سرشار از درد و رنج و حبس در بیدادگاه های مختلف زمان است. علاوه بر اینکه انواع مختلف حبس را اعم از خانگی و غیر خانگی چه در دوران پیش از انقلاب ایران و چه در دوران پس از انقلاب تجربه کرد، مورد حذف شخصیتی و اجتماعی نیز قرار گرفت. آن گاه که لباس قدرت بر تن داشت، هیچ گاه حاضر بر قبول برتری ردای قدرت بر اندیشه نشد. شاید اوج کاراو این بود که هیچ گاه حاضر به حذف هیچ اندیشه ای نشد، آن هم در زمانی که بسیاری سکوت پیشه کردند. همین پایبندی او به عدم حذف اندیشه، سرانجام سبب حذف خود او از قدرت و صورت ظاهری سیاست شد.

او را به ظاهر منزوی و خانه نشین کردند، اما ایشان­هیچ گاه سکوت نکرده و همواره تذکرات و اعتراضات خود را نسبت به کم رنگ شدن جمهوریت در اداره­ی امورات سیاسی جامعه ایران اعلام می داشت.

پس از سپری شدن مجازات نو بنیاد حصر خانگی، با وجود کهولت سن هیچ گاه دردفاع از حقوق بشر و اضهارنظر در مورد سیاست روز جامعه ایران کوتاهی نکرد..

در وقایع اخیر پس از انتخابات هم، او سکوت نکرد و بی شک بسیارشجاعانه، نسبت به اتفاقات و تضییع حقوق مردم، واکنش نشان داد.

او خیلی دیر شناخته شد و بسیار دیر هنگام از او تجلیل شد. اهدای منشور کوروش به عنوان یادمان حمایت از حقوق بشر از طرف کانون مدافعان حقوق بشر، شاید کمترین تجلیل از شخصیتی باشد که شجاعانه عمری را در راه احقاق حقوق انسانی مردم کشورش تلاش کرد.

و چه زیباست، زمانی که انسان تا واپسین لحظات عمر، در جهت پاسداشت انسانیت و حقوق بشر تلاش کند و ایت الله منتظری اینچنین بود، یادش گرامی باد .

دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه کردستان


دانلود


دانلود