در صورت دستگیری هر کدام از سران ا صلاحات وعدهٔ ما انقلاب تا آزادیاطلاع رسانی وسیع تا ظهور ارتش سبز


یاد آوری: در صورت دستگیری هر کدام از سران اصلاحات، وعده ما: انقلاب تا آزادی. از هم اکنون: بسیج شبکه ی رسانه ای برای اطلاع رسانی وسیع، تا ظهور ارتش سبز -اس ام اس، ایمیل، اسکناس، دیوارنویسی، اعلامیه، اینترنت

فیسبوک میر حسین موسوی - ۲۱ آذر ۱۳۸۸