تظاهرات تهران (۱۰) - عاشورا ۶ دی

لگد زدن به اسم خامنه اي


دانلود

درگيري بسيجي هاي با مردم


دانلود

پاره كردن عكس خامنه اي


دانلود

درگيري ها درروزعاشورا وزخمي شدن جوانان


دانلود

روشن كردن آتش در مقابل گاز اشك آور - خيابان جمهوري


دانلود

خيابان نواب


دانلود

به آتش كشيدن ون پليس در تقاطع خوش


دانلود