تظاهرات دانشگاه کردستان - ۱۶ آذر

مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در تالار مولوی دانشگاه کردستان ساعت 9 صبح روز دوشنبه 16 آذر 1388 برگزار شد با سر دادن شعار و همچنین سرود خوانی و تجمع دانشجویان به پایان رسید. تعداد دانشجویان معترض حدودا 1000 نفر بود. مشاهدات حاکی از این است که این اقدام بزرگترین اقدام اعتراضی دانشجویان دانشگاه کردستان در چند سال اخیر به شمار می رود. در این مراسم که با سخنرانی برخی از شخصیتهای علمی و فرهنگی و همچنین قرائت بیانیه های بسیج دانشجویی و همچنین انجمن اسلامی همراه بود، دانشجویان با سر دادن شعارهایی نظیر "دانشجو می میرد ذلت نم یپذیرد" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و "مرگ بر دیکتاتور" و .... حمایت خود را از جنبش دانشجویی اعلام کردند و در پایان در حالی که سرود "یار دبستانی" می خواندند در محوطه دانشکده ادبیات تجمع کردند. این تجمع نیز با سر دادن شعار همراه بود. در نهایت تجمع دانشجویان معترض ساعت 12:30 به پایان رسید. در ادامه دامنه اعتراضات به سلف سرویس دانشکده کشاورزی کشیده شد. دانشجویان معترض با سر دادن شعار ساختمان سلف سرویس دانشکده کشاورزی را لرزاندند.
نکته حائز اهمیت در این مراسم و تجمع بعد از آن حظور پررنگ نیروهای حراست و اطلاعات بود که اقدام به گرفتن فیلم و عکس از دانشجویان نمودند و در پایان اقدام به تعقیب دانشجویان و تهدید آنها نمودند و دربرخی موارد اقدام به گرفتن کارت دانشجویی آنها نمودند