لینک دانلود ۵۶۹ - ۵۵۴

*** http://www.4shared.com/file/186968217/9aab66d7/0554_0569.html ***
ا
۴۵ کلیپ فرمت ام پی‌ فور- ۱۹۳ مگابایت

برای او که آزاد شد
مصاحبه نیویورک تایمز با مرحوم آیت الله منتظری ۲۰۰۴
تصاویری از پیکر آیت الله منتظری
تظاهرات دانشگاه صنعتی اصفهان - ۱ دی
تظاهرات دانشگاه رازی کرمانشاه - ۳۰ آذر
تظاهرات دانشجویان دانشگاه کردستان - ۱ دی
تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت - ۱ دی
موسوی در هنگام خروج از منزل آیت الله منتظری ۳۰ آذر
موج بی پایان جمعیت در تشییع پیکر آیت الله منتظری
صدای جنبش سبز برای اولين بار از بلندگوهای نجف آباد
تظاهرات دانشگاه فردوسی مشهد - ۳۰ آذر
تظاهرات دانشگاه دزفول -۳۰ آذر
مهدی کروبی در میان سوگوران - ۳۰ آذر
تجاوز توی زندان، اینم بود توی قرآن؟ شعار مردم ۳۰ آذر
آیتالله هادی غفاری در میان سوگوران - ۳۰ آذر
مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری (۲) - ۳۰ آذر