گفتگو با برادر شهید شاهرخ رحمانی

شهید شاهرخ رحمانی در روز عاشورا در میدان ولی‌ عصر به وسیله خودروی نیروی انتظامی به شهادت رسید. شاهین رحمانی برادر شاهرخ در گفتگوی با صدای آمریکا چنین گفت


دانلود