لینک دانلود ۶۸۰ - ۶۵۵

*** http://www.4shared.com/file/186348142/4eaba842/0655_0680.html ***
ا
۴۷ کلیپ فرمت ام پی‌ فور- ۱۹۵ مگابایت

فرار مأمور نیروی انتظامی از دست مردم
لباس شخصی ها به مسجد قبای شیراز - جمعه ۱۱ دی
تهران (۱۷) - عاشورا ۶ دی
شهیدی زیر گرفته شده توسط خودروی نیروی انتظامی
مصاحبه پخش نشده یک جوان شجاع
دفاع جنبش سبز
پاره کردن عکس خامنه ای
چاقوکشی بسیج در دانشگاه علم و صنعت - ۸ دی
تعداد اندک حامیان حکومت در تظاهرات ۹ دی کرمانشاه
شهید دیگری در روز عاشورا
حرمت نگاه داری مردم در روز عاشورا و سوت و دست نزدن
دفاع دلاورنهٔ مردم در مقابل یگان ویژه (۳) چهار راه کالج روز عاشورا
تظاهرات دانشگاه آزاد مشهد -۱۰ دی
تظاهرات میلیونی حامیان دولت - کرج۱۰ دی
تظاهرات تهران (۱۶) - عاشورا ۶ دی
حملهٔ لباس شخصیها به مسجد قبا شیراز
حمله به دفتر آیت الله العظمی صانعی در شیراز
به این سو و آن سو گریختن یگان ویژه از هراس مردم
حملهٔ بسیج به دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد - ۹ دی
تظاهرات دانشگاه آزاد واحد شهریار، شهر قدس -۹ دی
توزیع کیک و آبمیوه در میان مسافرین تظاهرات دولتی
تظاهرات اراک - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۱۵) - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۱۴) - عاشورا ۶ دی
شهید دیگری که در روز عاشورا از سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت
دفاع دلاورنهٔ مردم در مقابل یگان ویژه (۲) چهار راه کالج روز عاشورا