اعتراض به حکومت در مراسم جشن سده - یزد ۱۰ بهمن

جوانان یزدی به جمع زرتشتیان پیوستند و مراسم با شعار ها و شعر های مخالف حکومت برگزار شد. نیروی انتظامی نتوانست جلوی مردم را بگیرد. یزد، روستای چم


دانلود


دانلود