لینک دانلود ۷۸۷ - ۷۷۸

*** http://www.4shared.com/file/208131395/5e52f97e/0778_0787.html ***
ا
۱۰ کلیپ فرمت ام پی‌ فور- ۱۴۹ مگابایت

ده شب الله اکبر / ده روز مقاومت ملی
شب های هیاهو
فلک را سقف بشکافیم
به لاله در خون خفته
بر پا خیز
دوباره سبز می شویم - ایران سبز در ۲۲ بهمن
قسم به اسم آزادی
و ۲۲ بهمن امسال خانهٔ ویرانمان را دوباره خواهیم ساخت
بهمن سبز
به لاله در خون خفته