لینک دانلود ۵۹۲ - ۵۸۴

*** http://www.4shared.com/file/187164548/72deafe7/0584_0592.html ***
ا
۲۲ کلیپ فرمت ام پی‌ فور- ۱۸۶ مگابایت

تظاهرات و سوگواری دانشجویان دانشگاه الزهرا
عقب راندن مردم با گارد ویژه و آوردن بسیج به مقابل خانهٔ آیت الله منتظری - ۳۰ آذر
مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری (۴) - ۳۰ آذر
پارازیت ۴۲
حمله نیروهای لباس شخصی به اعضای خانوادهٔ آیت الله منتظری
اعتراضات شبانه - ۴ دی
جوان سبز پوش تیر خورده در تظاهرات سیرجان - ۲ دی
بزرگداشت آیت الله منتظری - خمینی شهر ۴ دی
بزرگداشت آیت الله منتظری - خمینی شهر
برای پدر، برای صداقت و آزادگی - به یاد آیت الله منتظری