لینک دانلود ۶۱۱ - ۶۰۵

*** http://www.4shared.com/file/186835973/361f6ea1/0605_0611.html ***
ا
۴۹ کلیپ فرمت ام پی‌ فور- ۱۵۱ مگابایت

تظاهرات تهران (۷) - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۶) - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۵) - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۴) - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۳) - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۲) - عاشورا ۶ دی
تظاهرات تهران (۱) - عاشورا ۶ دی