تظاهرات تهران (۲۰) - عاشورا ۶ دی

واژگون کردن خودروی نیروی انتظامی پس از فرار مامورانی که به قصد بازداشتن مردم از رسیدن به خیابان آزادی در تقاطع خوش مستقر بودند


دانلود

حوالی میدان فلسطین


دانلود

حوالی چهارراه ولیعصر


دانلود


دانلود

خيابان ستارخان زير پل تاج

دانلود