بررسی کتاب: ایران، جنبش سبز

کتابی درباره جنبش آزادی خواهی‌ مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری کشور . اثری از اسلیتر بخت آور کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در جهت آگاه کردن جهانیان از خواسته‌های به حق مردم ایران


دانلود