تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران آریاشهر ۲

خروش جنبش سبز در تظاهرات عظیم آریاشهر

دانلود
۲۶ ویدئو کلیپ تظاهرات عظیم آریاشهر - ۲۳ مگا بایت
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران آریاشهر ۲
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران آریاشهر ۱

دانلود
۱۴ ویدئو کلیپ تظاهرات عظیم آریاشهر - ۳۳ مگا بایت
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران آریاشهر ۳حمله مزدوران به مردم با باتوم و گاز فلفل در مترو 22 بهمن سبز در اریا شهر