لینک دانلود ۶۶ ویدیو کلیپ تظاهرات ۲۲ بهمن / ۰۹۱۷ - ۰۸۹۸

*** http://www.4shared.com/file/220073781/a232500e/0898_0917.html ***
ا
۶۶ کلیپ - ۱۳۲ مگابایت

تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۶
تظاهرات ۲۲ بهمن - اصفهان
كروبی در ميدان آريا شهر- تظاهرات ۲۲ بهمن
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۵
پرتاب گاز اشک آور به سمت مردم - ۲۲ بهمن
حضور بسیار گستردهٔ نیروهای امنیتی - ۲۲ بهمن
به آتش کشاندن موتور مزدوران
ضرب و شتم شدید یک جوان توسط گارد ویژه
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۴
حضور تمسخرآمیز حامیان حکومت در تظاهرات ۲۲ بهمن
یار دبستانی من / ۲۲ بهمن - آریا شهر به طرف آزاد
پاره کردن و لگد مال کردن عکس خامنه‌ای - ۲۲ بهمن
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۳
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۲
تظاهرات ۲۲ بهمن - اصفهان
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۱
الله اکبر شب ۲۲ بهمن - تهران ۱۰ شب