فيلم كامل ضرب و شتم شدید یک جوان توسط گارد ویژه - ۲۲ بهمن

*** http://www.4shared.com/file/219803062/e59326f2/0908_zarbo_shatm_shadid_yek_ja.html ***

سرکوب وحشیانه تظاهرات ۲۲ بهمن

حمله به یک شهروند معترض به این جنایت


دانلود
4shared
mediafire