پیام ویدئویی علی‌ پهلوی به علی‌ خامنه‌ ای

علی پاتریک پهلوی پسر علیرضا پهلوی و كریستیان شولوسكی لهستانی است. علیرضا پهلوی پنجمین فرزند و دومین پسر و آخرین فرزند رضا شاه پهلوی و تاج‌ الملوک آیرملو و برادر تنی محمدرضا شاه پهلوی در فرانسه با کریستیان شولوسکی که لهستانی تبار بود، ازدواج کرد و از او صاحب پسری به نام علی پهلوی شد، ولی دربار ایران هیچگاه این ازدواج را به رسمیت نشناخت و بنا بر این همسر و فرزند شاهپور علیرضا در پاریس زندگی می‌کردند. علیرضا پهلوی در ۶ آبان ۱۳۳۳ درست در زمانی که شایعه ولیعهدی او (به دلیل بچه دار نشدن شاه و ثریا اسفندیاری) بر سر زبان ها بود، در یک سانحهٔ هوائی کشته شد. پس از مرگ وی، پسرش علی پهلوی را به ایران آوردند و تحت سرپرستی دربار قرار دادند. علی‌ پهلوی همواره عمویش، محمد رضا شاه، را در كشته ‌شدن پدرش مقصر دانسته‌ است. او از معدود کسان دودمان پهلوی بود که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ماند. وی به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی‌اش سابقه زندانی‌شدن در هر دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی را دارد.

علی‌ پهلوی در پیامی ویدئویی با اشاره به کشته ‌شدن دانشجویان در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ در کوی دانشگاه و مقایسه آن با کشتن دانشجویان توسط عوامل محمد رضا شاه، از علی خامنه‌ای خواست به دیکتاتوری‌اش پایان دهد


دانلود mp4