اذیت و آزار فائزه هاشمی دختر رفسنجانی توسط لباس شخصیها در پارکینگ دانشگاه

ولی‌ مطمئن باشید با این روشها به نتیجه نمیرسید
سخن آخر فائزه هاشمی
با لباس شخصی‌‌هایی‌ که با وی در پارکینگ دانشگاه خواستار مناظره بودند
دقیقه ۳:۵۱دانلود
4Shared - mp4
MediaFire - mp4 zip - mp4