تظاهرات ۲۲ بهمن - متروی صادقیه ۲

در نزدیکی متروی صادقیه چه گذشت
آزاد کردن دو نفر از دست لباس شخصی ها و گارد ویژه ، سنگ پرتاب گردن گارد ویژه


دانلود