تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۱


دانلود

شعار يا حسين مير حسين در اخيابان هاي اطراف آرياشهر


دانلود

شعلر رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم در مقابل متروي صادقيه


دانلود

شعار مرگ بر ديکتاتور در مترو


دانلود

سرود رهبر خائن آواره گردی در مترو به مناسبت 22 بهمن


دانلود

شعار يا حسين مير حسين در ايستگاه متروي صادقيه - حدود ساعت 11:45


دانلود

حضور پر رنگ اتوبوس ها در راهپيمايي 22 بهمن - خيابات اشرفي اصفهاني - حدود ساعت 10:30


دانلود