گفتگوی صدای آمريکا با مادر کاوه کرمانشاهی

کاوه قاسمی کرمانشاهی ۲۵ساله از فعالان حقوق بشر و عضو شورای مرکزی سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار در چهاردهم بهمن ماه در کرمانشاه دستگیر شد. فرنگیس داودی فر مادر کاوه کرمانشاهی در در گفتگو با فریده رهبر میگوید فرزندش در تماس تلفنی خود با خانواده گفته است که اتهام اقدام علیه امنیت را رد کرد کرده است


دانلود