گفتگو با نرگس کلهر دختر مشاور احمدی نژاد

نرگس کلهر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، چهار ماه پیش برای نمایش فیلمش در یک جشنواره حقوق بشری به آلمان سفر کرد و دیگر به ایران برنگشت. در این برنامه با او در مورد علت اعتراض مردم و جوانان به وضع موجود، رابطه او و پدرش به عنوان مشاور ارشد احمدی نژاد، تاثیر دین در جامعه، علت پناهنده شدنش به آلمان و جنبش اعتراضی سبز ایران صحبت می شود


دانلود


دانلود


دانلود