سخنرانی دکتر عبدالکريم سروش - سیاست و اخلاق - ۱۹ بهمن ۸۸

سیاست و اخلاق
یادروز آیت الله منتظری و مهندس مهدی بازرگان

سخنان دکتر عبدالکريم سروش در مورد ولایت فقیه


دانلود mp4 mp3

سخنرانی‌ کامل در چهار قسمت

دانلود mp3


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

پرسش و پاسخ


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود