لینک دانلود ۵۴ ویدیو کلیپ تظاهرات ۲۲ بهمن / ۹۳۱ - ۹۱۹

*** http://www.4shared.com/file/220812314/df3ca7bc/0919_0931.html ***
ا
۵۵ کلیپ - ۱۵۳ مگابایت


گزارشی در مورد حضور معترضان در ۲۲ بهمن
تظاهرات ۲۲ بهمن - متروی صادقیه ۲
مصاحبه پسر کروبی دربارۀ حمله به پدرش - ۲۲ بهمن
صف اتوبوسهای ساندیس خوران ۲۲ بهمن
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران آریاشهر ۳
حمله به مهدی کروبی در روز ۲۲ بهمن
تظاهرات ۲۲ بهمن - شیراز
میدان آزادی، پر از خالی‌ - ۲۲ بهمن
ساندیس خوری در ۲۲ بهمن
تظاهرات ۲۲ بهمن - متروی صادقیه ۱
آتش زدن عکس خامنه‌ای - ۲۲ بهمن
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران آریاشهر ۲
تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران آریاشهر ۱