چهارشنبه سوری - گنبد کاووس ۱

درگیری مردم و نیرو های دولتی در خیابان طالقانی شرقی

دانلود