دستگیری شخصی‌ توسط بسیج و تحویل وی به یگان ویژه / چهارشنبه سوری - مشهد

سه فیلم تازه منتشر شده از
تلاش یگان ویژه برای سرکوب مراسم چهارشنبه سوری در مشهد


دانلود


دانلود


دانلود