چهارشنبه سوری - بروجرد ۱

گزارش کاربر عزیزی از بروجرد:
شب چهارشنبه سوری در بروجرد با حضور جمع زیادی از مردم در خیابان تختی که نیروهای امنیتی از غروب با بستن خیابان و مستقر شدن در آنجا می خواستند جلوی حضورمردم را بگیرند و در دیگر نقاط شهر برگزار شد.
خیابان تختی از ساعت 8 شب با حضور نیروهای یگان ویژه ولباس شخصی به صحنه درگیری تبدیل شد که در بسیاری از موارد باعث عقب نشینی نیروهای امنیتی شد و چندین تن از آنها در این درگیری ها زخمی شدند
نیروهای پلیس در برخورد با مردم بارها به پرتاب گاز اشک آور و سنگ روی آوردند
گفتنی است تعداد قابل توجهی به صورت وحشیانه ای توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

شعار مرگ بر دیکتاتور و درگیری شدید با یگان ضد شورش - خیابان تختی بروجرد

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود