تجمع و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه مازندران

دانشجویان دانشگاه مازندران در دو روز پیاپی در این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار نمودند. این دو تجمع که در اعتراض به افزایش روز به روز فشارها بر ما و احضار گسترده ی جمعی از دانشجویان دانشکده علوم پایه به کمیته ی انضباطی و لغو تمامی نشریات و برنامه‌های دانشجویی برگزار شده بود. این تجمع در روز چهارشنبه نوزده اسفند با حضور چند تن از مسئولین دانشجویی دانشگاه و قول آنها مبنی بر مذاکره با دانشجویان به اتمام رسید. این اولین بار در یکسال گذشته است که در حین اعتراضات دانشجویی دانشجویان مازندران، حراست این دانشگاه با دانشجویان درگیر نمی‌شود و جو مراسم را به آشوب و التهاب نمی‌کشاند
ايران امروز


دانلود