حمایت از جنبش سبز در کنسرت کارگاهی ایران و ژاپن

تالار فارابی دانشگاه هنر
با حضور نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر، رئیس دانشگاه و سفیر ژاپن و نمایندگان وزارت خارجه

دانلود