حمله نیروی انتظامی و لباس شخصیها به یک منزل مسکونی در نیمه شب چهارشنبه سوری

دستگیری وحشیانهٔ زنی‌ در حالی‌ که کودکی به دنبالش میدود

شب چهارشنبه سوری، در این منزل همسایه ما بعد از اینکه همه در کنار هم چهارشنبه سوری را در کوچه جشن گرفتیم و به خانه هایمان رفتیم، یک مهمانی خانوادگی کوچک با موزیک و رقص بود که حدود ساعت 2 نیمه شب نیروی انتظامی به سرپرستی لباس شخصی ها به داخل منزل ریختند، فریادهای زنانی که جیغ می کشند در فیلم کاملا مشخص است. حتی تعدادی از مهمانها که از راه بام در حال فرار بودند هم دستگیر می شوند. در اواسط فیلم یک زن، یک پسربچه و دو مرد ناگهان از در خانه می گریزند که نرسیده به سر کوچه دستگیر می شوند. تلخترین قسمت فیلم جاییست که نیروی انتظامی زن را به زور سمت ماشین می کشد و کودک بی گناه هم دنبال آنها میدود
کل فیلم حدود 20 دقیقه بود که با ویرایش به 5 دقیقه رسید. برای اطلاع به عنوان یک شاهد عینی عرض می کنم از روی تعداد ماشینهای پارک شده هم میتوان حدس زد یک مهمانی کوچک خانوادگی بیشتر نبود. برای نیروی انتظامی متاسفم که 3-4 بسیجی فرمانده آنها بودند و به زن و کودک این خانواده هم رحم نکردند. با توجه به سرعت افتضاح اینترنت خواهشمندم این فیلم را در یوتیوب و باقی فضاها بارگزاری کرده و همه جا ارسال کنید

با سپاس فراوان از گریز سبز


دانلود
4shared - 21 mb - 4 mb
MediaFire - 19 mb zip - 4 mb zip