فریاد شیون و سوگواری جانگداز مادر ندا

آخرین پنجشنبه سال، بهشت زهرا - ۲۷ اسفند

با سپاس فراوان از هموطن عزیزی که این فیلم را با توضیحات زیر ارسال نمودند:

من ساكن قم هستم . براي پنجشنبه ي آخر سال و تجديد ميثاق با شهداي سبز راهيه بهشت زهرا شدم. مادر ندا رسيد، واي نميدونيد وقتي كه رسيد و ديد سر قبر فرزندش پر از سبزه و گله چه حالي شد. تا قبر پر از سبزه و گل رو ديد شروع به فرياد كرد و گفت الهي مادر برات بميره كه مردم تو رو فراموش نكردن. مادر ندا گريه ميكرد و مردم هم با ناله ي اون گريه ميكردند و ظالمين رو لعنت. كنار قطعه ۲۵۷ پر از نيروهاي گارد بود. هنوز گريه هاي مادر ندا به چند دقيقه نكشيده بود كه دو مامور اومدن به مادر ندا گفتن بلند گريه نكنه. اينقدر مامور بود كه نميذاشتن كسي فيلم و عكس بگيره، من چند دقيقه اي از مادر ندا فيلم گرفتم.

همه ميومدن سر قبر هاي شهداي سبز و با خانواده هاشون همدردي ميكردن. يكي زودتر از همه سر مزار شهداي سبز يك سبزه با روبان سبز گذاشته بود. خانواده ها وقتي دختر و پسرهاي جوون رو ميديدن كه اومدن به ديدنشون خيلي خوشحال ميشدن و ميگفتن خدا شما رو نگه داره تا راهشون رو ادامه بديد

مشاهده در یوتیوب


مشاهده در فورشرد

دانلود
4Shared
MediaFire Zip