فیلم هایی تازه منتشر شده از دفاع دلاورانه مردم در روز عاشورا

دانلود ۱۲ فیلم
۲۲ مگا بایت زیپ

بلوار كشاورز تقاطع فلسطين - حمله پليس به مردم


خيابان سميه نزديك حافظ، ظهر عاشورا - راهپيمايی چند ده هزار نفری مردم


بلوار كشاورز، تقاطع فلسطين - جمعيت انبوه مردم و شعار مرگ بر ديكتاتور در مقابل پليس


خیابان فلسطين - ناتوانی پليس در رويارويی با مردم و فرار كردن


خیابان فلسطين - درگيری پليس با مردم


خیابان طالقانی بعد از حافظ - حضور چند ده هزار نفری مردم


حافظ بالاتر از طالقانی - حمله مردم غيور به ون پليس و نجات دادن دستگير شدگان داخل آن


حافظ بالاتر از طالقانی - آتش زدن ون پليس


خیابان حافظ - حمله مردم به پايگاه بسيج وزارت نفت


خيابانهای كريمخان، حافظ، طالقانی و انقلاب در دست مردم، ساعت حدود ۱


خيابان حافظ پايين تر از كريمخان، ساعت حدود ۱


كريمخان تقاطع حافظ، ساعت حدود ۲ - لباس و باتوم گارد ويژه در دست مردم