حضور میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در تظاهرات ۲۵ خرداد ۸۸

فیلمی تازه منتشر شده از سخنرانی میر حسین موسوی بر روی ماشین با بلندگوی دستی به همراه زهرا رهنورد که شاخه گلی در دستشان است ... درود بر دانشجویان و درود بر کارگران


دانلود