افشاگری محسن بگوند زندانی شکنجه شده در زندان رجایی شهر کرج

ضبط ویدیو
زندان رجایی شهر کرج، ۱ خرداد ماه ۱۳۸۹
گزارش خبرگزاری هرانا

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود
mp4 - 3gp