جنگ ایران و عراق / گفتگو با ابولحسن بنی صدر، حمید احمدی و علی شمخانی


مصاحبه صدای آمریکا با ابولحسن بنی صدر - ۶ خرداد

قسمت دوم - قسمت اول

قسمت سوم

دانلود سه قسمت صدای آمریکا

مصاحبه بی بی سی با ابولحسن بنی صدر و حمید احمدی - ۴ خرداد

قسمت دوم - قسمت اول

قسمت سوم

دانلود سه قسمت بی بی سی

سخنان علی شمخانی در مورد نقش بنی‌صدر در جنگ


دانلود