مصاحبه با کرنل وست / برنامه ی شماره ۲۲ هفته سبز، حمید دباشی

در بیست ودومین برنامه هفته سبز با حمید دباشی، دکتر کرنل وست، استاد برجسته فلسفه دانشگاه پرینستون آمریکا و یکی از فعالان و حامیان حقوق مدنی در مورد درسهایی که جنبش سبز میتواند از جنبش آزادیهای مدنی آمریکا بگیرد و راهکارهایی که رهبران و حامیان جنبش سبز میتوانند در پیش رو بگیرند در ماهای آتی


دانلود
3gp

WeekInGreen.4Shared.com