مصاحبه با محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده - تفسیر خبر صدای آمریکا ۳۱ اردیبهشت

بررسی آخرين خبرها
قتل بیرحمانه ی دکتر شاپور بختیار و آزادی قاتل وی علی وکیلی راد
دیدار مادران سه شهروند آمریکایی زندانی و برخورد خشن با مادران زندانیان و اعدامیان دیگر
تهدید دختر جعفر پناهی و اعتصاب غذای وی
فشارهای فزاینده بر زندانیان سیاسی
توافق ایران و ترکیه و باقی ماندن مشکلات اساسی ایران در مورد مسایل اتمیدانلود
فایل تصویری wmv 25mb