اولین سالگرد شهادت مسعود هاشم زاده - خشک بیجار، گیلان ۳۰ خرداد ۱۳۸۹

دلم از مرگ بیزار است
که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است
ولی آن دم که ز اندوهان روان زندگی تار است
ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکاراست
فرو رفتن به کام مرگ شیرین است
همان بایسته آزادگی این است

قسمتی از منظومه آرش کمانگیر سیاوش کسرایی که بر سر مزار این شهید خوانده شد


دانلود


دانلود