حضور سنگین نیروهای امینتی - ۲۲ خرداد ۱۳۸۹

خیابان انقلاب

دانلود

میدان فردوسی

دانلود

میدان هفت تیر

دانلود

دانشگاه تهران

دانلود

سعادت آباد

دانلود


دانلود

کرمانشاه

دانلود

مشهد

دانلود

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود

ورزشگاه انقلاب (دروازه شیراز) اصفهان

دانلود

ضلع شمال شرقی میدان انقلاب اصفهان

دانلود