استقبال از دو دختر انگلیسی تظاهرکننده در روز ۲۲ خرداد در پکن

استقبال سبزهای لندن در فرودگاه هیترو از دو دختر انگلیسی که به تنهایی در چین روز ۲۲ خرداد به پشتیبانی از جنبش سبز ایران روبروی سفارت جمهوری اسلامی در پکن تظاهرات کردند و بوسیله پلیس چین دستگیر شدند


دانلود
mp4 - 3gp