شهید علی حبيبی موسوی دقایقی پس از ترور

فیلمی از شهید سید علی حبیبی موسوی خواهر زاده میرحسین موسوی که به تازگی برای ویدیو بلاگ جنبش سبز ایران ارسال گردیده است. صحنه هایی از پیکر مجروح شهید علی موسوی و ناله های بسیار متاثر کننده اش در حالی که همراهان وی برای نجاتش چاره جویی میکنند. تهران، خیابان شادمان، بعد از ظهر روز عاشورا، ۶ دی ۱۳۸۸

تایید فیلم آخرین لحظات زندگی معلم شهید، علی موسوی - کلمه

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود