حمله به بيوت آيات عظام منتظری و صانعی - خرداد ۱۳۸۹

فیلم هایی تازه منتشر شده از هتک حرمت بيوت اين دو مرجع
مدت ۴۲ دقیقه


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود