سالگرد شهدای جنبش سبز - بهشت زهرا ۲۵ خرداد ۱۳۸۹


گزارش هموطن عزیزی که این فیلم ها را برایمان ارسال نمودند:

به دلیل اینکه فضا به شدت امنیتی بود و مامورها با دوربین های حرفه ای از چهره مردم فیلمبرداری میکردند من نتوانستم به خوبی فیلمبرداری کنم. اما مردم حضور بسیار خوبی داشتند و بدون توجه به نیروهای امنیتی و تهدیدهای لباس شخصی ها که در حال فیلمبرداری از فاصله کمتر از ۱ متری صورت بودند، به ادای احترام نسبت به شهدا پرداختند و در کنار مادران و همسران داغدار و دلسوخته آنها به عزاداری پرداختند.

قابل توجه است که نیروهای امنیتی در قطعه ۲۵۷ دو تن از جوانان جنبش سبز را بدون دلیل بازداشت کردند که از آزادی آنها اطلاعی نداریم.

همچنین مادر سهراب اعرابی متنی را به این مناسبت در مقابل نیروهای امنیتی خواندند و در آن نوشته اعلام کردند که سهراب ها و نداها و اشکان ها و کیانوش ها و محسن ها و سعیدها و عباس ها هرگز نمرده اند و جرم آنها تنها اعتراض به دزدیده شدن رای شان بود و تنها سلاحشان مچ بند سبز و سر بند سبزی بود که بر سر داشتند. ایشان از همه مادران عزادار و جوانان جنبش سبز و مردم که در طول یکسال اخیر در کنارشان بودند تشکر کردند و در آخر شعر "سر اومد زمستون" که شعر مورد علاقه شهید سهراب اعرابی است را همراه با مردم بر سر مزار این شهید زمزمه کردند.

همچنین به مادر شهید سهراب اجازه برگزاری مراسم به صورت رسمی که بتوانند از اقوامشان دعوت کنند و مداح داشته باشند داده نشد.

خانواده شهید حسن پور نیز در کنار قبر آن شهید عکس هایی از لحظه تیر خوردن آن شهید را قرار داده بودند اما ساعت ۷ نیروی انتظامی به آنها دستور دادند که عکس ها را جمع کنند و مراسم را تمام کنند

شهید سهراب اعرابی


دانلود

شهید محرم چگینی


دانلود

شهید علی حسن پور


دانلود

شهید رامین رمضانی


دانلود