هفته سبز با حمید دباشی / جنبش سبز هفته ۵۶ - مصاحبه با فرناز فصیحی

در سی‌ویکمین برنامه هفته سبز با حمید دباشی خانم فرناز فصیحی خبرنگار روزنامه وال ستریت جرنال درباره احتمال حمله نظامی آمریکا و یا اسرائیل به ایران و نسبت توجه جهانیان به مذاکرات هسته‌ای در مقایسه با توجه‌شان به جنبش سبز گفتگو می‌کند
دانلود

WeekInGreen.4Shared.com