لینک دانلود ۱۳۴۹ - ۱۳۳۸

*** http://www.4shared.com/file/S7IfqQhF/1338_1349.html ***
ا
۲۳ فایل - ۱۹۷ مگابایت

دستگیری یک زن توسط نیروی انتظامی
نماهنگ ۱۰۰ سال دیگه / آریا آرام نژاد
پارازیت ۱۰ - صدای آمریکا ۱۱ تیر / مصاحبه با مانا نیستانی
جنبش سبز هفته ۵۵ / مصاحبه با نیکزاد نجومی - برنامه شماره ۳۰ حمید دباشی
انیمیشن چاپ و آماده سازی اعلامیه
مقاومت مردم در مقابل یگان ویژه - عاشورای ۱۳۸۸
گزارشی درباره شهید کیانوش آسا - بی بی سی
انیمیشن سرگذشت شهید ترانه موسوی - لوکا سريو برتولينی
حمله به بيوت آيات عظام منتظری و صانعی - خرداد ۱۳۸۹
مصاحبه با استفان کینزر / برنامه شماره ۲۹ هفته سبز، حمید دباشی
پارازیت ۹ - صدای آمریکا ۴ تیر / مصاحبه با امیر عباس فخرآور