تظاهرات عاشورای ۱۳۸۸ - خیابان انقلاب و خیابان آزادی چهارراه نواب

ظهر عاشورا ، خیابان آزادی چهارراه نواب


دانلود
۱۴ مگابایت - کیفیت بالا ۴۶ مگابایت

صبح عاشورا ، خیابان انقلاب


دانلود
۱۳ مگابایت - کیفیت بالا ۴۲ مگابایت

قسمتهایی از این کلیپ ها با کیفیت پایین تر در ۹ دی ۱۳۸۸ منتشر شده بود
به این سو و آن سو گریختن یگان ویژه از هراس مردم