حضور جنبش سبز در مراسم بزرگداشت استاد محمد نوری

بزرگداشت استاد محمد نوری در مقابل تالار وحدت و هم‌صدایی مردم به همراه نشان های پیروزی


دانلود