هفته سبز با حمید دباشی / مصاحبه با محمود صدری

در سی‌ و سومین برنامه هفته سبز با حمید دباشی، پروفسور محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه زنان تگزاس، در مورد منشور جنبش سبز در بیانیه‌ی شماره ۱۸ میرحسین موسوی و مشکلات جامعه شناختی حضور ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفتگو می‌کند
WeekInGreen.4Shared.com