نشست سوم همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت / ۱۴ مرداد ۱۳۸۹


در این مراسم مادر سهراب اعرابی، زهرا رهنورد، شهلا لاهیجی، مینو مرتاضی، فخرالسادات محتشمی پور، زهره تنکابنی، نوشین احمدی خراسانی، فریده ماشینی، ژیلا بنی یعقوب، فاطمه گوارایی، فاطمه راکعی و پرستو سرمدی سخنرانی کردند. بیانیه همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت و نیز پیامی به ۱۷ زندانی در اعتصاب غذا صادر و خوانده شدقسمت اول - سخنرانی شهلا لاهیجی، زهره تنکابنی، مینو مرتاضی، فاطمه گوارایی، فاطمه راکعی و فریده ماشینیدانلود
mp4 - 3gp

قسمت دوم - سخنرانی زهرا رهنورد، پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی، نوشین احمدی خراسانی، فخرالسادات محتشمی پور، ژیلا بنی یعقوب، پرستو سرمدی و مینو مرتاضیدانلود
mp4 - 3gp